Jammin Tour
Schottenstein Arena
August 20th, 2005 

All Photos Copyright Doug Brown Nikazone Entertainment 2002 - 2013