Street Plant 8-8-11
Photo by A Porter 

All Photos Copyright Doug Brown Nikazone Entertainment 2002 - 2013